Skip to content

Har du brug for hjælp?

Ring til os, hele døgnet, på tlf. 72 10 88 78

  • Hvis du eller en du kender, er udsat for vold i hjemmet eller familien.
  • Hvis du er i tvivl om det, du oplever eller ser, er vold.
  • Hvis du befinder dig i en akut social krise, hvor du har mistet din bolig og problemerne føles så store og overvældende, at du ikke ved, hvordan du skal komme videre, i din tilværelse.

Krisecenter Vita er et tilbud til alle, uanset køn, religion, seksualitet og etnicitet. Du kan læse mere om, hvem der kan søge hjælp, på et krisecenter, her.

Vi har ledige pladser.

Du kan ringe til os hele døgnet. Når du henvender dig, vil vi stille dig nogle spørgsmål, for at finde ud af, om vi kan tilbyde dig en visitationssamtale. Hvis vi sammen vurderer, at det er relevant, kommer du ind på krisecentret, til en samtale med to af vores medarbejdere.

En visitationssamtale er en samtale, på krisecentret, hvor vi, sammen med dig, skal finde ud af om et krisecenterophold, er den rigtige løsning for dig. Vi taler med dig om din aktuelle situation og også om din historie og dit liv, i øvrigt. Samtalen varer cirka en time og du må gerne have en ven, veninde eller et familiemedlem med, hvis du ønsker det. Hvis vi når frem til at vi ikke kan tilbyde dig en plads, på krisecentret, hjælper vi dig med, hvor du kan få hjælp og videre vejledning.

Hvis du bliver tilbudt en plads, på Krisecenter Vita, kan du normalt flytte ind, samme dag. Hvis du har brug for hjælp til at hente dine ting eller andet, finder vi ud af det sammen, ligesom vi taler med dig om din sikkerhed og de praktiske ting, der er forbundet med at flytte. Du kan læse mere om hvad du skal have med og hvordan du forbereder dig, inden du kommer til krisecentret, her.

På Krisecenter Vita er der altid personale til rådighed og der er masser af både planlagte og spontane aktiviteter, for dig og dine børn. Alle børn og voksne får tilknyttet en kontaktperson, som følger dig under hele dit ophold. Du får dit eget værelse og deler køkken og badeværelse, med de andre beboere. Vi spiser sammen hver dag og har hyggelige fællesrum og en dejlig have, du kan benytte. Du kan læse mere om dagligdagen på krisecentret her.

På et tidspunkt skal du flytte fra krisecentret igen. Det kan både være dejligt og lidt skræmmende og vi hjælper dig med at forberede livet efter krisecentret, i god tid. Hvis du fortsat har brug for støtte, når du flytter fra krisecentret, hjælper vi med at etablere kontakt til f.eks. en boligrådgiver eller en koordinerende rådgiver eller til andre relevante tilbud, dér hvor du skal bo.

“Tanken bag krisecenteret Vita er at skabe et ”fristed” for mennesker, der har været i en voldelig relation og som ønsker at ændre sit liv, således at de i fremtiden kan leve sit liv uden at være udsat for vold.”

Jonna Barington, Leder

Vi har en del faste aktiviteter, som du kan deltage i når du har lyst og overskud til det. Vi laver mad og spiser sammen hver dag og har eftermiddagshygge og aftenkaffe, på faste tidspunkter. Derudover har vi hver uge en pædagogisk aktivitet, hvor du sammen med de andre beboere kan arbejde med det der fylder i dit liv.

Og det virker…

Der skal være evidens for den måde Vita vælger at arbejde ud fra og de metoder, der benyttes, men det skal også vise sig at være praktisk muligt i Vitas kontekst og skabe de resultater, som ønsket.

krisecentervita_danmark_det-virker

-Hver dag er der kvinder og mænd og børn, der udsættes for eller overværer vold i hjemmet. I 2021 vurderes det at 3,4 %, af den voksne befolkning, i Danmark, har oplevet vold, i deres parforhold. Det gælder både mænd og kvinder.

-Ca. 19 % af dem, der tager ophold på et krisecenter, har været udsat for vold i mere end 10 år af deres voksenliv.
Ca. 50% har været udsat for vold i mere end 5 år af deres voksenliv.

-Ca. 24 % af kvinderne har haft mere end ét ophold på et krisecenter.