Skip to content
Home » Vores værdigrundlag

Vores værdigrundlag

På Krisecenter Vita bestræber vi os på at møde alle mennesker med åbenhed, respekt,
omsorg og oprigtig nysgerrighed. Vi anerkender det enkelte menneskes unikke livsverden
og det mod og håb, der har ført til et ophold på krisecentret og vi arbejder fagligt og
systematisk med at nuancere og udfolde den enkeltes fortællinger, i et ligeværdigt
samarbejde, uden fordømmelse.


Med udgangspunkt i en narrativ tilgang arbejder vi med effekterne af krise, vold og
aggression, for at mindske skam, isolation og stigmatisering, i familien og i samfundet, samt
for at støtte mennesket i at genfinde egne værdier og handleevne og blive en del af
nærende og bekræftende fællesskaber.


Vi tilstræber et åbent og mangfoldigt krisecenter, båret af ordentlighed og
gennemsigtighed, hvor alle mennesker, uanset køn, seksualitet, etnicitet og religion,
oplever sig velkomne, ønskede og trygge og hvor vores tilstedeværelse er med til at gøre en
reel forskel, i det enkelte menneskes liv, såvel som i samfundet