Skip to content
Home » Hvem kan søge ophold

Hvem kan søge ophold

Du kan flytte ind på et krisecenter, hvis du er eller har været udsat for vold eller trusler om vold, i dit parforhold eller i din nærmeste familie. Du kan læse mere om forskellige former for vold her.

Du kan også komme på krisecenter, hvis du er boligløs og derudover har særlige sociale problemer, der kræver hjælp og støtte, for at du kan komme videre i din tilværelse. Du kan læse mere om særlige sociale problemer her.

Når du henvender dig til os, vil vi altid, sammen med dig, vurdere din aktuelle situation og tale med dig om hvorvidt du er målgruppen for et ophold på krisecenter generelt og om vi tænker, at Krisecenter Vita er det rigtige sted for dig. Vi vil også, sammen med dig, vurdere din sikkerhed, før du kan flytte ind på krisecentret.

Du kan ikke bo hos os, hvis du har et aktivt misbrug af f.eks. alkohol eller hash. Vi kan heller ikke tage imod dig, hvis du har en psykiatrisk problemstilling, der ikke er forenelig med at bo tæt sammen med andre børn og voksne. Det er altid en individuel vurdering og vi vejleder dig gerne i forhold til hvor og hvordan du søger hjælp, hvis vi ikke kan hjælpe dig. Hvis du er uenig i vores vurdering, kan du klage over den.

Krisecenter Vita er for alle, uanset køn, seksualitet, etnicitet og religion. Du kan have dine børn med dig, når du flytter ind hos os og du kan også have dine børn på samvær, mens du bor hos os.