Skip to content
Home » Viden om vold

Viden om vold

Denne her side er til dig, der lever med vold og til dig, der er i tvivl om det, du oplever eller ser, er vold. Den er også til dig, der kender nogen, som du bekymrer dig om og som måske befinder sig i en relation med vold.

Hvis du er fagperson eller gerne vil vide mere om vold i nære relationer, et liv ramt af krise og arbejdet med vold og krise, kan du finde det her.

Der findes mange forskellige former for vold og de optræder ofte flere ad gangen. Selvom den fysiske vold, der kan bestå af f.eks. slag, skub, fastholdelse, brug af våben m.m. er den mest synlige og den form for vold, de fleste kommer til at tænke på, når vi taler om partnervold, så findes der andre former, som er lige så alvorlige. Det kan for eksempel dreje sig om;

Psykisk vold : Psykisk vold er formentlig den mest udbredte form for partnervold, i Danmark. Psykisk vold handler om magt og kontrol og om at nogen vil have dig til at gøre noget, du ikke har lyst til, eller forhindrer dig i at gøre ting, du gerne vil. Psykisk vold kan også handle om at nedgøre eller ydmyge dig, nogle gange foran andre og fortælle dig, at du ikke kan finde ud af noget og eksempelvis er en dårlig mor eller far. Psykisk vold indeholder ofte trusler – direkte eller indirekte og mange oplever, efter en periode med psykisk vold, at de føler sig værdiløse og er i tvivl om det, deres partner siger, er rigtigt eller forkert. Psykisk vold er ulovligt i Danmark og kan straffes med fængsel. Du kan læse mere om psykisk vold her https://socialstyrelsen.dk/voksne/vold-i-naere-relationer/viden-om-vold/typer-af-vold/psykisk-vold.

Seksualiseret vold: Seksualiseret vold handler om at nogen direkte eller indirekte tvinger dig til seksuelle handlinger eller udsætter dig for uønsket seksuel adfærd. Det kan dreje sig om forsøg på eller gennemførelse af voldtægt, men det kan også handle om at blive udsat for uønsket seksualiseret adfærd, billeder, sprogbrug, at blive filmet mod sit ønske, at få lagt intime billeder ud på sociale medier m.v.

Økonomisk vold: Økonomisk vold er når en anden udnytter dig økonomisk eller fratager dig retten til eller friheden over din økonomi og dine penge. Nedenstående liste er eksempler på økonomisk vold;

  • Overvågning og kontrol af NemID, penge, konti og økonomi.
  • Nægtet adgang til at tjene sine egne penge.
  • Blive tvunget til at aflevere sin løn.
  • Blive tvunget til at gøre ting eller opføre sig, på bestemte måder, for få adgang til sine egne penge.
  • At en anden optager lån eller køber ting på afbetaling, i dit navn.

Materiel vold: Materiel vold er når en anden bevidst ødelægger dine ejendele eller forhindrer dig i at få adgang til dem. Det kan f.eks. være at klippe tøj i stykker, ødelægge telefon eller computer. Det kan også handle om at der er nogle af dine særligt betydningsfulde ting, som du ikke må have eller kun må få udleveret i særlige situationer.

Der findes også andre former for vold og der optræder ofte kombinationer af flere voldsformer. Hvis du er i tvivl om det du oplever, er en form for vold, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 72108878.

Når man lever i en relation eller en familie, hvor der er vold, er der mange, der isolerer sig og ikke fortæller det til nogen. Det er helt almindeligt at være i tvivl og når man har været udsat for vold, gennem længere tid, kan man opleve, at man ikke helt ved hvad der føles rigtigt og forkert længere og mange begynder at give sig selv skylden, for det de oplever. Der er også mange, der skammer sig over at være udsat for vold, skammer sig over ikke at have forladt deres partner noget før og mange bekymrer sig om konsekvenserne, hvis de siger det højt. Derfor oplever mange at de er alene med deres problemer og at det er svært at bede om hjælp. Mange af dem, der flytter ind på krisecentret fortæller, at det er en stor lettelse, når de først begynder at fortælle om det de har oplevet og oplever at de ikke er alene, med de følelser og tanker, de har.

Hvis du er i tvivl om hvad du skal gøre, eller om du er udsat for vold, kan du kontakte os eller Lev Uden Vold på telefon 1888. Du kan ringe anonymt, hvis du ønsker det.