Skip to content
Home » Vores historie

Vores historie

Hvorfor et Krisecenter?

Alle familier og alle mennesker kan rammes af kriser. Faktisk er det få mennesker, som går igennem et helt liv, uden at opleve enten en livskrise eller en traumatiserende krise.

Livskriser er ofte noget mennesket, med støtte fra sin familie eller gennem et godt selvudviklingsforløb, kan mestre, og så nå til trivsel igen.

Traumatiserende kriser er de kriser som vi med inspiration fra Anette Holmgren vil kalde ubærlige hændelser. Det er kriser som opstår når mennesket møder forhold i livet som ikke umiddelbart kan integreres som meningsfulde i det menneskelige liv. Det kan f.eks. være hændelser som voldtægt, at blive slået og sparket, at blive udsat for gentagne nedværdigelser, at blive truet på livet eller andre handlinger som deler det, at de truer et menneskes fysiske og/eller psykiske eksistens.

Når traumatiserende kriser foregår i eget hjem, eller hvis de gør det umuligt for mennesker at leve i hjemmet på sikker vis, kan det blive relevant med et midlertidigt ophold på et krisecenter.

Det kan være sårbart at bede om hjælp

I vores søsterorganisation SOLVITA har vi gentagne gange set hvor sårbart et menneske står, når det af livet presses ud i at måtte give afkald på noget så fundamentalt som deres hjem. Muligheden for at blive stigmatiseret som et offer kan afholde mange fra at række ud til myndigheder m.m., og endvidere har vi oplevet, hvordan mennesker ramt af krise kan føle at de slet ikke er berettiget hjælp, da krisen for dem ofte føles selvforskyldt eller ubetydelig.

Det var mødet med mennesker, ramt af krise, som etablerede drømmen om Krisecenter Vita. Den blev dannet på baggrund af vores indsigt i hvor mange børn, unge og voksne som lever i hjem, hvor de af den ene eller anden grund ikke trives, og ikke er i sikkerhed.

Endvidere frembragte disse møder en erkendelse af, at muligheden for at kunne trække sig væk fra hjemmet, og over til et trygt og rummeligt midlertidigt hjem, kan give mennesker det handlerum og den sikkerhed de manglede, for at kunne komme i gang med livet på en ny og mindre kriseramt måde.

Et bekræftende fællesskab

Vi ønskede at starte et krisecenter som kunne støtte op om den proces vi allerede ser inden for krise og traume arbejdere på andre krisecentre; en proces hvor det legitimeres at det er menneskeligt at have brug for hjælp, og at mennesker ikke er svage fordi deres liv er ramt af krise. Vi ønskede, at alle mennesker kan opleve, at der er plads til at have drømme om et liv uden for krisers traumatiserende effekter.

Vi startede derfor Krisecenter Vita, et narrativt funderet krisecenter, i oktober 2022, med den hensigt at skabe et bekræftende fællesskab. Et fællesskab hvor alle mennesker, uafhængig af deres baggrund, kan komme og hele, sådan at de kan vokse ind i livet og på meningsfuld vis kan blive hovedforfatterne til deres eget liv.

Vi håber, at vi sammen med landets andre krisecentre vil være med til at skrive historien videre om hvordan vi som samfund kan blive bedre til både at hele og forebygge i forhold til den tragedie det er, når mennesker lever med en trussel mod deres fysiske og psykiske eksistens.

Du kan på denne hjemmeside læse mere om hvordan vi konkret har taget denne opgave op, samt de værdier og metoder vi bygger vores arbejde på.